Često postavljana pitanja

Za upis u autoškolu morate obaviti liječnički pregled i dobiti uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za upravljanje vozilom određene kategorije (na temelju jednog liječničkog pregleda možete dobiti uvjerenje o tjelesnoj i zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilom i za više kategorija).

Liječnički pregled uključuje: provjeru vida, sluha, motorike, rada srca, krvnog tlaka, postojanja ozljeda ili tjelesnih abnormalnosti, inteligencije i normalnosti ličnosti. Za sve dodatne informacije o liječničkom pregledu stojimo na raspolaganju.

Upisi

  1. liječničko uvjerenje,
  2. starosna dob za pojedinu kategoriju vozila
  3. pismenost – samostalno rješavanje ispitnih testova.
Upisati se možete svakog radnog dana od 8.00 – 16.00h, osobno u prostoru autoškole ili on-line prijavom. Za upis je potrebno liječničko uvjerenje i važeća osobna iskaznica ili putovnica.
Trajnost liječničkog uvjerenja u autoškoli je neograničena, ali kad se položi ispit iz vožnje pri podizanju vozačke dozvole u policiji ne smije biti starije od 6 mjeseci.

Ispiti

Nastava se održava u prostoru autoškole, a traje tri dana po 3 nastavna sata dnevno.
Kandidat za vozača može polagati ispit iz predmeta UV tijekom 18 mjeseci od dana položenog ispita iz PPSP, u rotivnom je obavezan izvesti najmanje 12 sati prije prava na ponovno polaganje ispita.

Kandidat koji ne položi ispit UV obavezan je pravilnikom (NN 155/08) izvesti najmanje 3 nastavna sata prije nego što stekne pravo povnog izlaska na ispit.

Da! Ukoliko želite ponovo odslušati cijelo predavanje ili samo neke dijelove predavanja, to možete napraviti u našoj autoškoli.
Kandidat je dužan položiti ispit u roku od godinu dana od završetka osposobljavanja iz tog predmeta, ako ga ne položi u tom roku ili ga ne položi nakon petog pokušaja mora proći ponovno osposobljavanje iz tog nastavnog predmeta.

Vožnja

S vožnjom možete započeti odmah nakon položenog ispita iz PPSP-a (prometnih propisa i sigurnosnih pravila) .
Da! Možete birati instruktora i automobil po svojoj želji. U našoj bazi podataka možete pronaći fotografije i osnovne podatke o svim instruktorima i automobilima.

Kategorije

Kategorija Vozila koja pripadaju kategoriji Minimalna dob (god.)
A1 motocikli radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora do 11 kW         16
A2 motocikli snage motora do 35 kW         18
A motocikli sa ili bez bočne prikolice bez ograničenja s obzirom na snagu motora         24
B motorna vozila, osim vozila A1, A, F, G i M kategorije čija najveća dopuštena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam sjedala, ne računajući sjedalo za vozača ili kombinacija vučnog vozila u B kategoriji i priključnog vozila, uz uvjet da najveća dopuštena masa priključnog vozila nije veća od mase vučnog vozila, a najveća dopuštena masa tih vozila, odnosno skupa vozila nije veća od 3.500 kg         18
C motorna vozila čija je najveća dopuštena masa iznad 7.500 kg           19
CE skupine vozila koje se sastoje od vučnoga motornog vozila C kategorije i priključnog vozila čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg           20
adminČesto postavljana pitanja